MÂM XE ANGEL – V.5 MÀU ĐEN

  • MODEL : BLACK-ANGEL-V.5
  • WHEEL SIZE: 18×9.0
  • ET: +20
  • PCD: (6×139.7)
  • WGT: 12.70 kg
  • WHEEL SIZE: 20×9.0
  • ET: +20
  • PCD: (6×139.7)
  • WGT: 14.70 kg
Danh mục: