Bậc bước điện Colorado tự động đóng mở

  • Bậc bước điện Colorado, Ford Explorer tự động đóng mở – thò thụt
  • Khác biệt với phiên bản bậc bước điện trên Ford Ranger là bộ sản phẩm này chỉ sử dụng 2 mô tơ
  • Ngoài ra sản phẩm có thể lắp đặt được cho rất nhiều dòng xe SUV’s hiện nay